EVENTS

Studimet në SHBA, seminar nga NETA Scholars - 6.4.2017

Studentët e Kolegjit Universitar Bedër morën pjesë në një seminar të organizuar nga Zyra e Planifikimit të Karrierës, lidhur me procesin e aplikimit për programet e masterit dhe doktoraturës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Përfaqësues të NETA Scholars nëpërmjet lidhjes online u shpjeguan të pranishmëve mundësitë që ofrohen në SHBA dhe hapat që duhet të ndjekin për të vazhduar studimet e mëtejshme në SHBA.