EVENTS

Bedër, bashkëpunim me Agjencinë e Punësimit ERCA - 5.4.2017

Agjencia e Punësimit ERCA prezantoi sot para studentëve të Bedër mundësitë e punësimit brenda dhe jashtë vendit tonë.

Falë marrëveshjes që institucioni ynë ka me këtë agjenci, studentëve ju jepet mundësia të aplikojnë dhe të shfrytëzojnë mundësitë aktuale të tregut të punës.